Mitt barn vill börja klättra, hur går vi till väga?

Barn- och ungdomsklättringen hos oss bygger på att det är föräldrarna som går med sitt barn och säkrar när barnet klättrar. Inget barn under 16 år får vistas ensam i lokalen utan ska ha sin målsman med under klättringen. Det finns alltså inte några ledare eller liknande som tar hand om ditt barn som det är inom många andra idrotter. Man måste därför som förälder gå en Topprepskurs för föräldrar innan barnet kan komma igång. När man har gått kursen så har man inte bara kompetens att säkra sitt barn utan då kan man också själv komma och klättra och säkra andra på klubben som klättrar topprep. Det är faktiskt en hel del föräldrar som börjat klättra efter att deras barn startat. Alla våra kurser hittar man på vår hemsida under ”Kurser”.

Kursen för föräldrar som vill säkra sitt barn kostar 760 kr och då ingår medlemskap för ett kvartal för barnet. Utrustning behöver man också. Under barn- och ungdomsklättringen på lördagar mellan kl. 10-13 får man låna det gratis. Man behöver inte begränsa sig bara till den tiden för att klättra med sitt barn utan det går bra alla tider som klubben är öppen, men då kostar det 20 kr/pers att hyra sele. Skor brukar man oftast köpa ganska omgående och de kostar mellan 500-1000 kr. Alla sådana frågor brukar man gå genom på kursen så att man vet vad man ska ha och lite om priser osv.