Mitt barn vill börja klättra, hur går vi till väga?

Barn- och ungdomsklättringen hos oss bygger på att det är föräldrarna som går med sitt barn och säkrar när barnet klättrar. Inget barn under 12 år får vistas ensam i lokalen utan ska ha sin målsman med under klättringen. Det finns alltså inte några ledare eller liknande som tar hand om ditt barn som det är inom många andra idrotter. Man måste därför som förälder gå en topprepskurs innan barnet kan komma igång. När man har gått kursen så har man inte bara kompetens att säkra sitt barn utan då kan man också själv komma och klättra och säkra andra på klubben som klättrar topprep. Det är faktiskt en hel del föräldrar som börjat klättra efter att deras barn startat. Alla våra kurser hittar man på vår hemsida under Kurser & aktiviteter.

Kursen för föräldrar som vill säkra sitt barn kostar 740 kr. Se till att skriva upp ditt barn som medlem och betala träningsavgift! Säkrande förälder som inte klättrar själv behöver inte betala varken medlemskap eller träningsavgift. 

Läs mer om topprepskurser eller juniorträning.