Integritetspolicy

Integritetspolicyn berättar bland annat några av de rättigheter medlemmar har med avseende på den personliga data som klubben sparar.

Kontakta medlem@malmoklatterklubb.se för att:

  • begära registerutdrag
  • begära rättning av felaktiga personuppgifter
  • begära att bli raderad ur våra register
  • invända mot behandling av personuppgifter

Alla klubbens medlemmar är också registrerade i IdrottOnline.se där personuppgifter lagras. Dessa är åtkomliga för varje medlem, och där kan man även nyttja de rättigheter som GDPR ger. Kontakta oss via ovan angiven e-postadress för att aktivera er inloggning.

Här finns även ett förtydligande angående enskildas rättigheter:
Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter