Integritetspolicy

Nedan finns vår integritetspolicy att ladda ner:
Integritetspolicy

Integritetspolicyn berättar bland annat några av de rättigheter medlemmar har med avseende på den personliga data som klubben sparar.

För att nyttja dessa rättigheter:

Begära registerutdrag: Kontakta medlem@climbing.nu

Begära rättning av felaktiga personuppgifter: Kontakta medlem@climbing.nu

Begära att bli raderad ur våra register: Kontakta medlem@climbing.nu

Invända mot behandling av personuppgifter: Kontakta medlem@climbing.nu

Alla klubbens medlemmar är också registrerade i IdrottOnline.se där personuppgifter lagras. Dessa är åtkomliga för varje medlem, och där kan man även nyttja de rättigheter som GDPR ger. Kontakta MKK på medlem@climbing.nu på för att aktivera er inloggning.

Här finns även ett förtydligande angående enskildas rättigheter:
Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter