Tävling

Malmö Klätterklubb uppmuntrar till aktivt tävlande och betalar alla start- eller tävlingsavgifter för betalande medlemmar som tävlar för klubben. Den tävlande ansvarar själv för redovisning av kvitto med tillhörande reseräkningsformulär. Regler för ersättning finns att läsa i dokumentet MKK Resereglemente.