Ledkurs

En kurs för att få ledkort (rött kort) är en förutsättning för att få ledklättra eller säkra någon som ledklättrar. Du lär dig de grundläggande begreppen och teknikerna för ledklättring och ledsäkring på inomhusväggar. Efter kursen kan du ledklättra och säkra någon som ledklättrar självständigt.

Kursen hålls vid två eller tre tillfällen, 2-3 timmar per tillfälle. Vid sista tillfället får du reda på om du har blivit godkänd. Om du inte blir godkänd kan du erbjudas at göra en uppklättring vid ett senare tillfälle, delta under delar av en annan kurs, alternativt gå om kursen.

Förkunskapskrav

  • Du ska ha gått en topprepskurs eller ha motsvarande kunskaper i säkringsteknik, och du bör ha säkrat regelbundet på topprep i minst en månad. 
  • Du behöver kunna klättra grad 5 utan större svårigheter på topprep, både på vertikal och överhängande vägg. 
  • Du ska ha förståelse för att fall innebär en större risk i ledklättring jämfört med klättring på topprep.

Kursens innehåll

I den teoretiska delen av kursen får du en inblick i vilken utrustning som används för ledklättring inomhus och hur den fungerar. På kursen får du även veta hur du ser att utrustningen är godkänd för klättring. Du ska också förstå vad som kan hända om man inte vårdar, kontrollerar och använder sin utrustning på rätt sätt.

I den praktiska delen av kursen lär du din hur man ledsäkrar samt ledklättrar. Under kursen får du även prova på att ta och säkra ett kontrollerat fall. Säkerhetstänket genomsyrar hela kursen.

Att leda

Ledklättring innebär att klättraren successivt förankrar repet i mellansäkringar (”quickdraw”/”karbinbar”/”kortslinga” – kärt barn har många namn) allt högre upp längs den led som klättras. Till skillnad från vid topprepsklättring riskerar klättraren här att ta flera meter långa fall.

Tänk på:

  • När du klipper in repet i en karbin måste du ha koll på repets riktning genom karbinen. Repet ska löpa från väggen och ut mot klättraren (”ut mot knut”). Om repet klipps in på fel håll finns risk för självurklippning vid ett fall.
  • Se tilla tt du inte får repet bakom foten eller benet. Annars riskerar du att hamna upp-och-ned vid ett fall och i värsta fall slå i huvudet.
  • Varje quickdraw består av två karbiner – en till hängaren (väggen) och en till repet. När en karbin belastas i en hängare kan det uppstå små jack i karbinen. Tänk därför på att konsekvent använda samma karbin till hängaren så att repet aldrig löper genom en karbin med jack. Ofta använder man en karbin med rak grind till hängaren och en karbin med böjd grind till repet.
  • Stå nära väggen när du säkrar någon som leder. Det är framförallt viktigt i ledens början. Om du står för långt bort riskerar du att kastas mot väggen om klättraren faller, och klättraren kan landa på repet och skada sig. Stå inte rakt under klättraren utan något vid sidan om, så att du inte riskerar att träffas av nedfallande klättrare eller föremål. Undvik att ha bromshanden närmast väggen. Om du kastas mot väggen kan du klämma bromshanden och tappa repet.

Under kursen får du bland annat lära dig om:

Lägsta ålder för att delta på kursen är 13 år, men då rött kort förutsätter en viss nivå av mognad och riskmedvetenhet kan vi inte garantera att alla unga deltagare blir godkända.

Kommande ledkurser

Just nu finns inget i kalendern. Titta tillbaka snart. There are no events planned at the moment.

Intresseanmälan

Ange din e-postadress så skickar vi ett mail när vi släpper nya kursdatum för rött kort!