Topprepskurs

En kurs för att få topprepskort (grönt kort) är en förutsättning för att få säkra på topprep inomhus. Du lär dig de grundläggande begreppen och teknikerna för klättring och säkring med topprep på inomhusväggar. Efter kursen kan du klättra och säkra självständigt på topprep inomhus.

Kursen hålls vid två eller tre tillfällen, 2-3 timmar per tillfälle. Vid sista tillfället får du reda på om du har blivit godkänd. Om du inte blir godkänd kan du erbjudas at göra en uppklättring vid ett senare tillfälle, delta under delar av en annan kurs, alternativt gå om kursen.

Med grönt kort får du inte ledklättra eller säkra någon som ledklättrar, för det krävs rött kort.

Tips! Se Svenska Klätterförbundets film innan kurs:

Kursens innehåll

I den teoretiska delen av kursen får du en inblick i vilken utrustning som används för klättring inomhus och hur den fungerar. Du får lära dig om olika typer av selar, skor och bromsar, och lär dig skillnaden mellan olika modeller och fabrikat. På kursen får du även veta hur du ser att utrustningen är godkänd för klättring. Du ska också förstå vad som kan hända om man inte vårdar, kontrollerar och använder sin utrustning på rätt sätt.

I den praktiska delen av kursen får du lära din hur du tar på dig selen, knyter in repet i selen och hur du säkrar med en repbroms. I mån av tid går vi in på övningar som förbättrar din klätterteknik och som lär dig att undvika vanliga misstag. Säkerhetstänket genomsyrar hela kursen.

Att försöka lära sig själv eller av andra kan innebära kunskapsluckor som kan leda till svåra olyckor. Alla som klättrar på vår inomhusvägg måste ha grundläggande säkerhetskunskaper som minst motsvarar introduktionskursen. Detta är vårt sätt att göra klättringen säkrare.

Under kursen får du bland annat lära dig om:

Lägsta ålder för att delta på kursen är 13 år, men då grönt kort förutsätter en viss nivå av mognad och riskmedvetenhet kan vi inte garantera att alla unga deltagare blir godkända.

Kommande topprepskurser

Topprepskurs v. 16

Topprepskurs v.17

Intresseanmälan

Ange din e-postadress så skickar vi ett mail när vi släpper nya kursdatum för grönt kort!