Juniorträning

Trodde du att klättring bara var för vuxna – glöm det! Varje lördagsförmiddag kl 10-13 är Balkongen på Malmö Klätterklubb reserverad för oss under 20, allt under överinseende av våra duktiga instruktörer/väggansvariga som hjälper till med tips och råd. Juniorerna kan förstås också klättra på övriga väggar under samma tid men då parallellt med klubbens övriga medlemmar.

Juniorklättring på våra höga klätterväggar förutsätter engagemang från föräldrarna. För att ens barn skall kunna klättra krävs att någon förälder medverkar och säkrar under våra träningstillfällen. För att få säkra sitt barn i vår klätterhall krävs det att man har grönt kort vilket bl.a. erhålls genom att delta i en topprepskurs.

För mer info maila till junior@malmoklatterklubb.se.