Ordlista med klättertermer

Nedanstående termer är utvalda och anpassade speciellt för inomhusklättring, topprep som led, men går även att använda vid utomhusklättring.

Ankare

Toppankare, vid topprepsklättring, är den anordning med en karbin och två oberoende fästpunkter på toppen av väggen där repet kopplas in.

Arête

Ytterhörn av klättervägg.

Bouldering

Klättring på låg höjd utan rep och säkringsperson.

Broms

Se repbroms.

Bromshand

Den hand som håller repet under bromsen. Bromshanden får aldrig släppa repet.

Catch

Kraftfull dynamisk rörelse från ett grepp för att kunna nå (catcha) nästa.

Crimper

Liten list som man bara får plats med fingertopparna på. Tummen kan användas som förstärkning om den läggs ovanpå fingrarna. Var försiktig med denna typ av grepp om du inte är van.

Dieder

Motsatsen till arête. Inåtgående hörn.

Dynamiskt move

En förflyttning som utförs med lite extra kraft och fart, där hela kroppen är i rörelse. Motsats till ett statiskt move.

Fira

Säkringsmannen firar ner (sänker ner) klättraren när denne har nått toppen eller inte orkar klättra längre.

Grad

Angivelse för hur svår en led är med hänsyn till t ex längd, eventuellt överhäng, greppstorlek och avstånd mellan greppen.

Grepp

Det man håller i.

Insteg

Där leden börjar.

Jug

Ett stort och lättanvänt grepp som sitter i en fördelaktig vinkel. Namnet kommer från engelskans ord för kanna.

Karbin

Lättmetallförbindelse som till exempel används mellan rep och repbroms. Det finns låsbara och icke låsbara karbiner.

Krux

Ledens svåraste del.

Layback

En oppositionsklätterteknik; greppen tas från sidan och fötterna spjärnar emot för att åstadkomma oppositionskraft.

Led

Den del av väggen du följer upp till toppankaret. På en inomhusvägg kan en led markeras med färgband och/eller grepp i samma färg.

Leda (att)

Att successivt förankra repet i säkringspunkter på väg upp längs leden.

Move

En förflyttning som leder dig vidare längs en led eller ett boulderproblem.

Onsight

Att leda och klara en hel led på första försöket utan att ha någon förhandsinformation om leden; man får inte ha sett någon annan klättra den eller få några tips medan man klättrar.

Pinch

Nypgrepp – som om du skulle ta en bok ur en bokhylla.

Pump

När underarmarna är uppsvällda av utmattning och mjölksyra.

Redpoint

Att leda och klara en hel led utan att belasta repet efter att ha övat på den.

Rep

Ett dynamiskt rep tillverkat specifikt för klättring. Läs mer om rep här.

Repbroms

En friktionsanordning som gör att man kan låsa repet för att bromsa ett fall. Läs mer om repbromsar här.

Spotta

Att stå bakom/under den som klättrar, beredd att ta emot om hen faller.

Statiskt move

En lugn, kontrollerad förflyttning. Motsats till dynamiskt move.

Steg

Det man sätter fötterna på.

Säkra

Den uppgift säkringsmannen har för att förhindra att klättraren faller ner om hen skulle tappa taget och falla.

Topprep

Ett rep som går från klättraren, upp genom ett ankare vid ledens utsteg och ner till säkringspersonen på marken.

Travers

Förflyttning i sidled.

Undercling

Ett grepp som man håller underifrån.

Utsteg

Där leden slutar.