Kamratkontroll och kommandon

Innan klättringen påbörjas måste klättraren och säkringspersonen kontrollera sin egen och den andres utrustning. Klättraren inväntar därefter kommandot “Säkring klar” och börjar klättra efter att ha svarat “Jag klättrar”.

Topprepsklättring

Kamratkontrollen skiljer sig åt något mellan topprepsklättring och ledklättring. Nedan går vi igenom hur du gör en kamratkontroll inför topprepsklättring. Scrolla ned för att läsa om hur du gör en kamratkontroll för ledklättring.

Under kamratkontrollen är det viktigt att ni kontrollerar hela systemet från repets ena ände till den andra. Vill du ha en minnesregel kan lära dig denna ramsa:

4 saker på klättraren, 4 saker på säkringspersonen, och 3 saker på repet som vi kontrollerar innan en klättring kan börja.

”4-4-3”

4 saker på klättraren

 1. Sitter selen lagom hårt ovanför höfterna?
 2. Är spännet trätt korrekt? Kontrollera att remmen är tillbakaträdd genom spännet en extra gång på alpina selar.
 3. Är repet trätt korrekt genom selen?
 4. Är dubbelåttan korrekt slagen, reploop i rätt storlek och minst 10 cm på den fria repänden?

4 saker på säkraren

 1. Sitter selen lagom hårt ovanför höfterna?
 2. Är spännet trätt korrekt? Kontrollera att remmen är tillbakaträdd genom spännet en extra gång på alpina selar.
 3. Sitter karbinen i säkringsöglan och är låst?
 4. Är repet trätt korrekt igenom broms och karbin?

3 saker på repet

 1. Sitter repet i två karbiner i ankaret?
 2. Är repet tvinnat?
 3. Finns det en stoppknut?

Kamratkontrollen är nu gjord och säkringspersonen kan säga ”Säkring klar!” varpå klättraren svarar ”Jag klättrar!”.

Ledklättring

Under kamratkontrollen är det viktigt att ni kontrollerar hela systemet från repets ena ände till den andra. Vill du ha en minnesregel kan lära dig denna ramsa:

4 saker på klättraren, 4 saker på säkringspersonen, och 2 saker på repet som vi kontrollerar innan en klättring kan börja.

”4-4-2”

4 saker på klättraren

 1. Sitter selen lagom hårt ovanför höfterna?
 2. Är spännet trätt korrekt? Kontrollera att remmen är tillbakaträdd genom spännet en extra gång på alpina selar.
 3. Är repet trätt korrekt genom selen?
 4. Är dubbelåttan korrekt slagen, reploop i rätt storlek och minst 10 cm på den fria repänden?

4 saker på säkraren

 1. Sitter selen lagom hårt ovanför höfterna?
 2. Är spännet trätt korrekt? Kontrollera att remmen är tillbakaträdd genom spännet en extra gång på alpina selar.
 3. Sitter karbinen i säkringsöglan och är låst?
 4. Är repet trätt korrekt igenom broms och karbin?

2 saker på repet

 1. Har repet gåtts igenom?
 2. Finns det stoppknut?

Kamratkontrollen är nu gjord och säkringspersonen kan säga ”Säkring klar!” varpå klättraren svarar ”Jag klättrar!”.

Kommandon

Följande kommandon använder vi för att minimera risken för misskommunikation. Om det är fler replag runt omkring er kan du lägga till din kamrats namn i kommandona, t.ex. ”Ta hem, Elin!”.

Säkring klar!

Säkringsmannen är redo och meddelar klättraren om detta. Ögonkontakt mellan klättrare och säkrare innan påbörjad klättring är viktig.

Jag klättrar!

Klättraren besvarar ovanstående innan klättring.

Ta hem!

Spänn repet. Klättraren kanske håller på att falla eller så vill hen vila en stund.

Jag har dig!

Repet är så spänt det kan bli och klättraren kan sätta sig i selen utan att falla.

Slacka!

Motsats till ”Ta hem!”. Ge ut mer rep. Används främst inom ledklättring.