Säkringsteknik

Det viktigaste vad gäller säkringen är att du aldrig får släppa den passiva änden av repet med bromshanden (det vill säga den hand som håller repet under bromsen).

Många klätterolyckor som inträffar drabbar paradoxalt nog rutinerade klättrare. De vanligaste orsakerna är bristande kommunikation och bristande uppmärksamhet. Titta på den du säkrar och använd de vedertagna kommandona, så minskar risken för incidenter.

Topprepssäkring

Detta är introduktionskursens viktigaste del. Det är du som säkringsperson som står för klättrarens säkerhet. Med en väl och korrekt inövad säkringsteknik kan klättraren känna sig trygg och du kan slappna av och koncentrera dig på klättraren istället för att ha ögonen på bromsen hela tiden.

Säkringsförfarandet ska du öva in under uppsikt av utbildad instruktör tills du känner dig helt säker på utförandet. Om klättraren faller och du inte kan säkra på ett riktigt sätt kan det hända en allvarlig olycka. Tumma aldrig på säkerheten.

Det måste alltid finnas en hand på repet under bromsen. Om du i någon situation känner dig osäker på vad du gör så lås repet med bromshanden på höften som i bild 3. I detta läge är klättraren säker och du kan be någon om hjälp eller fortsätta med säkringen igen när du känner dig redo.

Topprepssäkring steg för steg

1. Utgångsläge. 

2. Ta hem rep. Bromshanden drar uppåt medan övre handen hjälper till nedåt.

3. Låst läge. Bromshanden befinner sig vid höften.

4. Flytta ner din övre hand och ta tag om repet strax ovanför bromshanden. Håll den övre handen minst 10 cm från bromsen.

5. Flytta upp bromshanden så att den hamnar överst. Håll händerna alltid minst 10 cm från bromsen.

6. Du är nu tillbaka i utgångsläget.

Släpp aldrig den passiva änden av repet!

Ledsäkring

Detta är ledkursens viktigaste del. Med en väl och korrekt inövad säkringsteknik kan klättraren känna sig trygg och du kan slappna av och koncentrera dig på klättraren istället för att ha ögonen på bromsen hela tiden. Ha dock för vana att titta ner på bromsen och karbinen emellanåt. Karbinen kan t.ex. rotera vid tillfällen och bör i så fall åtgärdas.

Säkringsförfarandet ska du öva in under uppsikt av utbildad instruktör tills du känner dig helt säker på utförandet. Om klättraren faller och du inte kan säkra på ett riktigt sätt kan det hända en allvarlig olycka. Tumma aldrig på säkerheten.

Det måste alltid finnas en hand på repet under bromsen. Om du i någon situation känner dig osäker på vad du gör så lås repet med bromshanden på höften som i bild 3. I detta läge är klättraren säker och du kan be någon om hjälp eller fortsätta med säkringen igen när du känner dig redo. Tänk även på att handen ska vara minst 10 cm från bromsen i alla lägen. Detta för att undvika klämrisk.

Ledsäkring steg för steg

1. För att ge ut rep, flytta ner din
övre hand och ta tag om repet strax
ovanför bromshanden. Håll den
övre handen minst 10 cm från
bromsen.

2. För den primära bromshanden nedåt med fortsatt stadigt grepp om repet.

3. Flytta upp den sekundära bromshanden ovanför bromsen och dra repet igenom bromsen. Håll den primära bromshanden minst 10 cm från bromsen.

Släpp aldrig den passiva änden av repet!

Spottning

Spottning av en klättrare

Spottning är en teknik som används vid risk för markfall, t.ex. vid bouldering samt vid ledklättring upp till första bulten. Klättraren spottas av en person på marken.

Spottarens uppgift är inte att handgripligen fånga klättraren utan att dämpa och styra ett eventuellt fall, så att klättraren inte faller handlöst och till exempel slår i huvudet.

Tänk på att inte spreta med fingrarna när du spottar, utan kupa händerna som skedar. Då minskar du risken för brutna fingrar.